Oplossingsgerichte therapie

Bij deze vorm van therapie staat niet het probleem maar de gewenste situatie van de cliënt centraal.
Via speciale technieken wordt de cliënt uitgenodigd zich voor te stellen hoe zijn of haar leven eruit
zou zien zonder problemen. Aan de hand van deze informatie wordt gekeken wat de cliënt al doet van
deze situatie en hoe volgende stappen er uit zouden zien richting zijn gewenste situatie. 
Naast de verschillende technieken die de oplossingsgerichte therapie kenmerkt, onderscheidt
deze methode ook een aantal verschillende fasen waarin cliënten zich kunnen bevinden.
Het is belangrijk om te weten in welke fase iemand zich bevindt, zodat men de technieken en de
bejegening hierop kan laten aansluiten.